Skuldersmerter

Skulderen består af 2 led som arbejder sammen. Det egentlige skulderled (humeroskapulærleddet), som er leddet mellem overarmsknoglen (humerus) og skulderbladdet (scapula), og AC-leddet (akromioklavikularleddet) ,som er leddet mellem en tap på skulderbladet (acromion) og kravebenet (clavicula).

Tilsammen gør leddene det muligt at bevæge skulderen i næsten alle retninger. Omkring leddene findes ledkapsel, ledbånd, slimsække, sener og muskler. Desuden hjælper 4 muskler til med at holde overarmsknoglen på plads i skulderleddet samt hjælper til at bevæge skulderen, disse muskler betegnes Rotator-cuff’en.

Ved skuldersmerter kan der være sygdom i selve leddene, der kan være betændelse eller irritation af sener eller ledkapslen og der kan være betændelsesreaktion i slimsækkene. De allerfleste tilfælde af skuldersmerter skyldes overbelastning eller fejlbelastning.

Behandlingen afhænger af årsagen til lidelsen, men de fleste tilfælde kan behandles uden behov for kirurgi. Mange skulderlidelser går over af sig selv med tiden, men der kan dog både gå måneder og år. Man kan begrænse generne ved at forsøge at undgå ensformigt arbejde, forbedre ens arbejdsstilling, holde pauser og lave daglige øvelser der forbedrer bevægeligheden.

Senebetændelse (inflammation)
Betændelse af skulderens slimsæk (Bursitis)
Frossen skulder (capsulitis)
Slidgigt i skulderen (artrose)
Ledskred af skulderen (luksation)