Senebetændelse (Inflammation)

Senebetændelse eller seneinflammation er en irritation af en eller flere af senerne i skulderen. Ofte er baggrunden overbelastning, men kan dog også skyldes tidligere skulderskader. Bakterier og virus er ikke skyld i inflammationen. Irritationstilstanden kan ramme en af flere sener men ofte, i 4 ud af 5 tilfælde, er det senen fra supraspinatus-musklen der bliver irriteret.

Forekomst

Inflammation omkring skulderen er meget almindeligt og er årsag til ca. 75% af alle skulderlidelser.

Symptomer

Der er smerter når armen bevæges i bestemte retninger afhængig af hvilken sene der er irriteret. Hvis der er inflammation i supraspinatussenen er det især når armen løftes ud fra siden af kroppen, at der er smerter. Ofte kommer smerterne efter uvant arbejde eller aktivitet.

Behandling

Behandlingen af inflammation er aflastning af skulderen, hvor de bevægelser der forårsager smerter undgås. Derudover er det vigtigt med øvelser for at få en normal funktion af skulderen. Der kan være behov for smertestillende medicin eller evt. en indsprøjtning med binyrebarkhormon. Kun i sjældne tilfælde er der behov for operation.